This site has limited support for your browser. We recommend switching to Edge, Chrome, Safari, or Firefox.

GİYİMDE İKİNCİ EL NEDEN ÖNEMLİ?

Özellikle son yıllarda sürdürülebilir moda hakkında birçok şey yazıldı, çizildi ve bunun önemi araştırmalarla tüketicilerin dikkatine sunuldu. Uzun zamandır da tüm dünyadaki çevreci kuruluşlar ve marka toplulukları hükümetlerle birlikte iş birliği yaparak sektörün doğa ve gezegen dostu olarak yeniden yapılandırması için çalışıyor. Artık bu bir tercih değil, zorunluluk olarak hayatımıza girmeye hazırlanıyor. Bu çalışmalar sürerken tüketici olarak bizim de sorumluluklarımız olduğunu kabul eden ve farkındalık geliştiren bir bakış açısına ihtiyacımız var. Başlangıç olarak sorgulayarak almak, tüketimi daha nitelikli ve uzun süre kullanıma imkan veren kıyafetlerden yapmak iyi bir seçim olacaktır. Tüketicinin bu kararı sektörü de “az ama iyi üret uzun süre yaşasın” kavramını daha çabuk kabul ettirecektir. Farkındalıkla tüketimin yanı sıra başka bir yol olan üretilmiş değerli kıyafetlerin birden fazla kullanıcıya sahip olması da döngüsel ekonomiye destek verebilir. İkinci el kıyafetler…

İkinci el kıyafet satın almak neden önemlidir?
Kısaca hatırlamak gerekirse, Ellen Mac Arthur vakfı araştırmasına göre üretilen hızlı moda
ürünlerinin yarısından fazlası bir yıldan kısa bir sürede çöpe atılması tekstil ve giyim
endüstrisini şu anda yılda 92 milyon ton atıktan sorumlu tutuyor. Bu rakamın 100 milyona ve
2030 yılına kadar da 148 milyon tona çıkması bekleniyor. Son Covid salgını da bu yüke ilave
olarak, Bangladeş’te iptal edilen 980 milyon ürününün stok dağına eklenmesine sebep verdi.
Diğer taraftan İngiltere’nin Avrupa’daki diğer tüm ülkelerden daha fazla alım yaparak yıllık 32
milyon sterlin değerine ulaşması tam olarak 300bin ton kıyafetin Birleşik Krallık çöplüklerinde
yerlerini almasıyla sonuçlanıyor. Burada çöplerin yakılması sera gazı salınımı arttırırken çevredeki toprak ve suya toksinlerin de sızmasının önünü açıyor. Güzel haber şu ki artık dünyada 2. el satışlarında büyük bir artış var. Eskiden kadın
tüketicilerin talep ettiğin 2. el satışlar artık erkek tüketicilerin de ilgisini çekmeye başladı.
Forget Me Not Ticaret Müdürü Andrea Kay “ Kadın kıyafetlerine her zaman güçlü bir talep
gördük ancak kesinlikle eskisinden daha fazla erkeğin mağazalarımızdan kıyafet satın aldığını
görüyoruz” dedi. Erkek giyim satışlarındaki % 45’lik artış çoğunlukla kadınların, hayatlarındaki
erkekler için alışveriş yapmasından kaynaklanıyor olsa da artık 2. el dükkanlarda dolaşmaktan zevk alan daha fazla erkek var.
2023 yılına geldiğimizde görüyoruz ki insanlar her zamankinden daha fazla 2.el kıyafet satın
alıyor ve bu önümüzdeki 10 yıl içinde daha da artacak. 2019’da 28 milyar dolar olan ikinci el
giyim endüstrisinin 2029’a kadar 80 milyar dolara çıkması bekleniyor. Böyle bir yönelim son
derece olumlu bir sosyal ve çevresel etkiye sahip olacaktır. Karbon emisyonlarını azaltacak,
çok sayıda kaynak, su ve enerji tasarrufu sağlayacaktır. Eski giysilerin çöplüklere veya yakma fırınlarına gitmesinin önlenmesi de ekstrası olacaktır.

İlerideki zamanlarda bunun kalıcı bir etki yaratmasını istiyorsak insanların seçimlerinin
mantıksal ve duyarlı sebeplerinin yanı sıra psikolojik sebeplerini de incelemek akıllıca olabilir. En nihayetinde insanlar reklamcılarından dediği gibi çoğunlukla duygusal sebeplerden
alışveriş yaparlar. Duygusal sebeplerin en başında “yenilenmek” vardır. 2.el kavramı bu
yenilenme algısının tam da tersinde görünüyor. Yine de bu algıyı değiştirerek ,tüketiciler
olarak, insanın kendini kıyafetlerle yenileme illüzyonunun karşısına doğanın bizim
ihtiyaçlarımızı karşılamak için yenilenmeye ihtiyaç duyması görüşünü koyabilirsek o zaman
gezegene saygılı bir duruş sağlayabiliriz.

Tüm tüketimi ikinci el ürünler olarak değil de en azından dolabımızın küçük bir kısmına bile
ayırsak bütün için büyük bir fark yaratacaktır.

Cart

No more products available for purchase

Your cart is currently empty.